Wbrew powszechnej opinii, pompa ciepła nie jest urządzeniem, na które zawsze musimy przeznaczyć dedykowaną przestrzeń, jak kotłownia w przypadku innych instalacji grzewczych. Producenci oferują nam rozmaite rozwiązania pod względem zarówno wytwarzanego poziomu hałasu, jak i gabarytów urządzeń. Podpowiadamy, jaką pompę wybrać, zarówno jeżeli chcemy ją umieścić na zewnątrz, jak i wewnątrz domu. Pompa na zewnątrz Jest to tradycyjne rozwiązanie, które znajdziemy w folderach ofertowych wielu firm zajmujących się [przeczytaj tekst]

Dużo mówi się obecnie o pompach ciepła korzystających z energii geotermalnej. Jest to jednak rozwiązanie, które wymaga obszernej instalacji, gdyż poprawna konstrukcja powinna zawierać zarówno źródło dolne energii, jak i źródło górne. Jeżeli jednak funkcja grzewcza jest naszym głównym zamierzeniem, to wówczas możemy zdecydować się na inną metodę pobierania ciepła, instalacje systemu powietrznego pompy ciepła. Na czym to polega? W systemie powietrznym instalacji pompy ciepła nieobecne jest źródło dolne, którym [przeczytaj tekst]

Już na przestrzeni lat 2004-2008 przeprowadzane w krajach Unii Europejskiej ankiety wskazywały na niemal 3 krotny wzrost ilości sprzedaży pomp ciepła dla instalacji domowych. W następnych latach kryzys gospodarczy nieco przyhamował rozwój popularności wykorzystania energii geotermalnej, ze względu na zmniejszenie ilości budowanych nieruchomości. Obecnie jednak pompy ciepła odnotowują dalszy wzrost, a polityka Unii Europejskiej aktywnie wspiera ich pozycję na rynku. Kraje które dawno już zaczęły prowadzić proekologiczną [przeczytaj tekst]

W zależności od tego jakie przeznaczenie ma spełniać pompa ciepła znajdująca się w otoczeniu naszego gospodarstwa domowego, warto zastanowić się nad rodzajem źródła dolnego, umieszczonego w gruncie, które będziemy wykorzystywać w procesie ogrzewania. Do dyspozycji mamy kilka opcji, które uzależnione są przede wszystkim s dużej mierze od usytuowania naszego domu. Czasami jest możliwe wykonanie odwiertu głębinowego i korzystanie z energii wód gruntowych, a kiedy indziej będziemy mogli tylko wykorzystać energię [przeczytaj tekst]

Jeżeli już zdecydowaliśmy się na instalację pompy ciepła w naszym domu, a takżę wybraliśmy rodzaj źródła górnego oraz źródła dolnego, z jakich będziemy korzystać, to teraz należy zastanowić się jaka pompa będzie idealnie wspasowywała się w zapotrzebowanie energetyczne instalacji. Aby pompa funkcjonowała prawidłowo, a także ogrzewała naszą powierzchnię mieszkalną dostatecznie, warto przed zakupem zwrócić uwagę na kilka podstawowych parametrów, które zazwyczaj znajdziemy w specyfikacji danego urządzenia na [przeczytaj tekst]

Pompy ciepła są bardzo popularnymi instalacjami, wybieranymi przez coraz większą liczbę polaków wraz z rozpoczęciem budowy domu. Pozwalają one w oszczędny sposób uzyskać ciepłą wodę użytkową, oraz znacznie obniżają rachunki za ogrzewanie powierzchni mieszkalnych. Jeżeli już zdecydowaliśmy się na umieszczenie tego typu rozwiązania w naszym domu, warto zapoznać się z typami instalacji, które są najczęściej wybierane. Przedstawiamy kilka z najpopularniejszych rozwiązań dostępnych na rynku. Oczywiście, jest to [przeczytaj tekst]

W poprzedniej części artykułu pisaliśmy o pierwszym etapie podłączania instalacji pompy ciepła. Opisywaliśmy wykop, ułożenie i poprowadzenie rur od dolnego źródła energii do studzienki rozdzielającej. Warto jeszcze wspomnieć, że cała dolna instalacja nie może naruszać struktury fundamentów i musi być poprowadzona pod nimi. Niedopuszczalne jest także używanie niefachowej instalacji, jak wszelkiego rodzaju ogólnego zastosowania kity i silikony, bo te kurczą się pod wpływem temperatury, tworząc szczeliny, przez [przeczytaj tekst]

twojapompa.pl - 1Obecnie dużo mówi się o wykorzystaniu energii geotermalnej do ogrzewania gospodarstwa domowego poprzez instalację pompy ciepła. Część z nas pewnie czytała już opracowania na ten temat i jest na etapie zastanawiania się, czy to właściwe rozwiązanie w przypadku naszego domu. Wiele osób w poradnikach budowlanych zwraca także uwagę na łatwy przebieg całego procesu instalacyjnego. Ale co to tak naprawdę znaczy dla przyszłego użytkownika? Przedstawiamy krok po kroku na czym polega montaż całej instalacji pompy ciepła, by rozwiać wasze wątpliwości.

Przyjmijmy założenie, że montujemy instalację wraz z rozpoczęciem budowy domu. Ekipa wiertnicza wkracza zwykle na plac budowy bardzo wcześnie, kiedy tylko jest już wytyczony obszar, na którym powstanie budynek. Najlepiej gdy będzie to tuż po wylaniu fundamentów. Następnie w pewnej odległości od domu, zwykle kilku do kilkunastu metrów wykonywane są badania gruntu, by stwierdzić, gdzie będzie najlepsze miejsce, by poprowadzić instalację źródłową. Zwykle szuka się miejsca o miękkiej strukturze gruntowej, bez twardych skał i bez cieków wodnych. Na terenach równinnych zwykle takie dogodne miejsce znajduje się na głębokości 20-30m poniżej poziomu gruntu. Natomiast w górach czasami znajduje się dopiero 100 metrów pod powierzchnią gruntu. Kiedy wszystko jest już ustalone, ekipa przystępuje do odwiertu.

Odwiert wykonuje się specjalnymi wiertłami. Kiedy wiertło obraca się, jednocześnie na zewnątrz pompowana jest mieszanka wody z polimerami, które chłodzą je, a zarazem utwardzają ściany odwiertu. W przypadku kolektorów poziomych potrzebne jest także przeprowadzenie wykopu wzdłuż linii, gdzie będzie umieszczony kolektor.

Kiedy wykop jest gotowy, wówczas ekipa budowlana wprowadza doń rury, które stanowią tak zwaną sondę. Rury biegną na dnie wykopu, wzdłuż wykopanego rowu, a kończą się U kształtką, która zawiera roztwór glikolu. Rury powinny być dobrze wypoziomowane, tak aby dopływ energii był płynny. Kiedy są już prawidłowo rozmieszczone, prowadzi się je do studzienki rozdzielaczowej dolnego źródła.

Read the rest of this entry »

W tej chwili, coraz więcej osób popiera zainstalowanie w swoim domu kolektorów słonecznych. Solary to wyjątkowe elementy domu umożliwiające wymienić energię słońca w energię cieplną, która może służyć do nagrzewania wody, czy też uzyskiwania prądu. Przyciągający jest fakt, że istnieje możliwość uzyskać specyficzną subwencję na kolektor słoneczny oraz instalację. Kolektory słoneczne dostarczane są w różnych wariantach. Mając na uwadze typ składnika nośnego fabrykowanej energii rozróżniamy: kolektory [przeczytaj tekst]

Ochrona środowiska – owo hasło w ubiegłych miesiącach ogromnie zyskało na popularności. Czemu? Moim przekonaniem, decydującym motywem jest skażenie otoczenia przyrodniczego. Wytwarzanie energii zanieczyszcza środowisko. Środki transportu spalające paliwa, grzanie domu i fabryk – nadmienione powyżej czynności mocno degradują wspólne otoczenie. Skupmy się na nagrzewaniu domu. Czy jest wybór, aby wykonywać energię cieplną w sposób naturalny? Faktycznie! W tym momencie uznanie pozyskuje Pompa ciepła która coraz [przeczytaj tekst]