Jak dobrać odpowiednią pompę ciepła?

Jak dobrać odpowiednią pompę ciepła?

Jeżeli już zdecydowaliśmy się na instalację pompy ciepła w naszym domu, a takżę wybraliśmy rodzaj źródła górnego oraz źródła dolnego, z jakich będziemy korzystać, to teraz należy zastanowić się jaka pompa będzie idealnie wspasowywała się w zapotrzebowanie energetyczne instalacji. Aby pompa funkcjonowała prawidłowo, a także ogrzewała naszą powierzchnię mieszkalną dostatecznie, warto przed zakupem zwrócić uwagę na kilka podstawowych parametrów, które zazwyczaj znajdziemy w specyfikacji danego urządzenia na stronie producenta lub sklepu.

Moc grzewcza Pg

Parametr mocy grzewczej określa wartość energii, z jaką sprężarka pompy ciepła dostarcza ciepło do instalacji. Moc grzewcza pompy ma największe znaczenie w przypadku parametrów wszystkich urządzeń grzewczych, ponieważ wybranie urządzenia o zbyt małej mocy będzie oznaczało niedogrzanie budynku, natomiast wybór urządzenia o zbyt dużej mocy zwykle oznacza dużo wyższe koszty instalacji, oraz możliwe jest przegrzanie budynku bez precyzyjnej regulacji. Są dwa sposoby wyboru pompy ciepła pod kątem mocy grzewczej:

  • Wartość Pg jest równa maksymalnej wartości zapotrzebowania na ciepło.W tym przypadku pompa będzie jedynym urządzeniem grzewczym w domu.

  • Wartość Pg stanowiąca ok. 70% maksymalnej wartości zapotrzebowania na ciepło. Będzie potrzebne dodatkowe urządzenie grzewcze, np. kominek opalany drewnem.

Pg możemy łatwo obliczyć kiedy pomnożymy powierzchnię obiektu w m2 i zapotrzebowanie na moc obiektu.

Moc elektryczna Pe

Ten parametr pompy ciepła określa ile energii wykorzystuje sprężarka pompy. Średnio zapotrzebowanie energetyczne pompy ciepła wynosi około 25%. Pozostała ilość energii jest pochłaniana przez sprężarkę z dolnego źródła. Im mniejsza wartość Pe, tym urządzenie będzie tańsze w eksploatacji.

Moc chłodnicza Pch

Współczynnik mocy chłodniczej, oznaczany Pch to maksymalna moc, z jaką sprężarka jest w stanie pobrać energię ze źródła dolnego. Wartość mocy chłodniczej możemy obliczyć kiedy odejmiemy wartość mocy elektrycznej od wartości mocy grzewczej urządzenia. Wartość Pch powinna być wysoka jeżeli przewidujemy używanie instalacji pompy ciepła także do chłodzenia pomieszczeń w naszym domu.

Współczynnik wydajności cieplnej COP

COP (z j.ang: coefficient of performance) jest bardzo istotnym parametrem, na który zawsze należy zwrócić uwagę przy zakupie pompy ciepła. Współczynnik ten wyraża stosunek mocy grzewczej pompy do energii wymaganej do jej zasilania. Pompa będzie tym wydajniejsza w eksploatacji im wyższa wartość jej COP.

Related posts

Leave a Comment