Jak przebiega proces instalacji pompy ciepła cz.1

Jak przebiega proces instalacji pompy ciepła cz.1

twojapompa.pl - 1Obecnie dużo mówi się o wykorzystaniu energii geotermalnej do ogrzewania gospodarstwa domowego poprzez instalację pompy ciepła. Część z nas pewnie czytała już opracowania na ten temat i jest na etapie zastanawiania się, czy to właściwe rozwiązanie w przypadku naszego domu. Wiele osób w poradnikach budowlanych zwraca także uwagę na łatwy przebieg całego procesu instalacyjnego. Ale co to tak naprawdę znaczy dla przyszłego użytkownika? Przedstawiamy krok po kroku na czym polega montaż całej instalacji pompy ciepła, by rozwiać wasze wątpliwości.

Przyjmijmy założenie, że montujemy instalację wraz z rozpoczęciem budowy domu. Ekipa wiertnicza wkracza zwykle na plac budowy bardzo wcześnie, kiedy tylko jest już wytyczony obszar, na którym powstanie budynek. Najlepiej gdy będzie to tuż po wylaniu fundamentów. Następnie w pewnej odległości od domu, zwykle kilku do kilkunastu metrów wykonywane są badania gruntu, by stwierdzić, gdzie będzie najlepsze miejsce, by poprowadzić instalację źródłową. Zwykle szuka się miejsca o miękkiej strukturze gruntowej, bez twardych skał i bez cieków wodnych. Na terenach równinnych zwykle takie dogodne miejsce znajduje się na głębokości 20-30m poniżej poziomu gruntu. Natomiast w górach czasami znajduje się dopiero 100 metrów pod powierzchnią gruntu. Kiedy wszystko jest już ustalone, ekipa przystępuje do odwiertu.

Odwiert wykonuje się specjalnymi wiertłami. Kiedy wiertło obraca się, jednocześnie na zewnątrz pompowana jest mieszanka wody z polimerami, które chłodzą je, a zarazem utwardzają ściany odwiertu. W przypadku kolektorów poziomych potrzebne jest także przeprowadzenie wykopu wzdłuż linii, gdzie będzie umieszczony kolektor.

Kiedy wykop jest gotowy, wówczas ekipa budowlana wprowadza doń rury, które stanowią tak zwaną sondę. Rury biegną na dnie wykopu, wzdłuż wykopanego rowu, a kończą się U kształtką, która zawiera roztwór glikolu. Rury powinny być dobrze wypoziomowane, tak aby dopływ energii był płynny. Kiedy są już prawidłowo rozmieszczone, prowadzi się je do studzienki rozdzielaczowej dolnego źródła.

Related posts

Leave a Comment