Metody pobierania ciepła z gruntu

Metody pobierania ciepła z gruntu

W zależności od tego jakie przeznaczenie ma spełniać pompa ciepła znajdująca się w otoczeniu naszego gospodarstwa domowego, warto zastanowić się nad rodzajem źródła dolnego, umieszczonego w gruncie, które będziemy wykorzystywać w procesie ogrzewania. Do dyspozycji mamy kilka opcji, które uzależnione są przede wszystkim s dużej mierze od usytuowania naszego domu. Czasami jest możliwe wykonanie odwiertu głębinowego i korzystanie z energii wód gruntowych, a kiedy indziej będziemy mogli tylko wykorzystać energię geotermalną. Warto zapoznać się, ze wszystkimi metodami pozyskiwania ciepła z gruntu, tak aby wybrać tę najbardziej odpowiadającą naszym potrzebom.

Solanka – woda, kolektor pionowy

Aby zastosować tę metodę należy zacząć od odwiertu głębinowego na 30-150 m, w zależności od struktury litograficznej i uwarunkowań gruntu. Następnie do odwiertu wprowadza się rurę, która w środku zawiera płynny roztwór glikolu, popularnie nazywany solanką. Roztwór pobiera ciepło od gruntu i następnie przekazuje je, poprzez agregat sprężarkowy do górnego źródła instalacji, sam się ochładzając. Po czym proces rozpoczyna się od nowa.

Solanka – woda, kolektor pionowy

To rozwiązanie wymaga wykopania w terenie rowu na głębokość około 1,5-2m. Na jego spodzie zakopuje się rury stanowiące sondę, których pętle zakończone są U-kształtką zawierającą solankę, czyli roztwór glikolu. Nagrzewa się ona od gruntu, a następnie ochładza, a ciepło jest przekazywane przez sprężarkę do górnego źródła instalacji.

Woda – woda.

W tym rozwiązaniu stosuje się tak zwany system dwoch studni. Jedna z nich to studnia czerpna, skąd pobiera się wodę gruntową. Zwykle ma ona temperaturę nie przekraczającą 12 st. Celsjusza. Kiedy woda gruntowa przepływa przez wymiennik agregatu sprężarkowego ochładza się, przekazując ciepło do instalacji. Pozostała część wody płynie do drugiej studni, tak zwanej studni chłonnej lub zrzutowej.

Możliwe modyfikacje systemów

Jeżeli z jakichś przyczyn, np. uwarunkowań gruntowych lub konstrukcyjnych tradycyjne rozwiązania nie za bardzo nam odpowiadają, to możemy je zmodyfikować na różne sposoby. Jednym z nich jest wydłużenie obiegu termodynamicznego sprężarki o kolektor poziomy. Korzystnym rozwiązaniem będzie także modyfikacja źródła górnego, polegająca na przedłużeniu obiegu skraplacza o system rur instalacji ogrzewania podłogowego. Pomimo swojej efektywności, modyfikacje te są jednak bardzo rzadko spotykane w praktyce.

Related posts

Leave a Comment