Prawidłowe wykonanie instalacji kanalizacyjnej cz.1

Prawidłowe wykonanie instalacji kanalizacyjnej cz.1

Najczęściej spotykany rodzaj instalacji kanalizacyjnej to kanalizacja wykorzystująca spadek grawitacyjny. Dobrze zamontowana działa bez zarzutu. Jednak, aby tak było należy przestrzegać poniższych zasad.

Spadek rur w instalacji

Spadek powinien zawsze występować w kierunku odpływu ścieków i być równomiernie rozłożony wzdłuż instalacji. Jako wartość minimalną spadku przyjmuje się zazwyczaj 2-3%. Całościowe odchylenie nie powinno jednak przekraczać 15%. Jeśli odchylenie będzie za małe, to wówczas ścieki oraz kamień może zatrzymywać się w rurach, co może prowadzić do powstania zatoru.

Połączenia rur

Od właściwego montażu połączeń pomiędzy rurami zależy przede wszystkim szczelność całej instalacji. Jako, że mówimy o wodzie zanieczyszczonej, każdorazowy jej wyciek poza obręb instalacji powoduje dodatkowe problemy. Warto więc zadbać o właściwą izolację i używać zawsze pasujących łączników i kształtek, najlepiej tego samego producenta, co rury. Złączki i kształtki nie powinny być jednak nadużywane. Dobrzy fachowcy wiedzą, że znacznie zwiększają one opór przepływu i w związku z tym powinny być zastosowane tylko tam, gdzie jest to konieczne.

Lokalizacja

Należy pamiętać o tym, że prawidłowe miejsce przewodów kanalizacyjnych to przestrzeń poniżej przewodów elektrycznych i gazowych, nigdy odwrotnie!

Wentylacja kanalizacji

Zawory napowietrzające są dobrym rozwiązaniem, ale tam, gdzie można, warto pomyśleć o wyprowadzeniu pionu ponad dach. Jest to bardziej niezawodny sposób na uniknięcie nieprzyjemnych wyziewów z instalacji kanalizacyjnej.

Przejścia przez stropy i ściany

Pamiętaj o tym, że przejścia rur instalacji kanalizacyjnej przez stropy i ściany zawsze wykonuje się prostopadle do przegrody. W tym celu w przegrodach umieszcza się tuleje o średnicy o 3cm większej niż średnica rur. Tuleje to najczęściej także rury wykonane z tworzywa sztucznego. Wolna przestrzeń pomiędzy nimi a rurami kanalizacji powinna wypełniona być materiałem elastycznym, takim jak wełna mineralna lub silikon. Przy instalacji należy także zwrócić uwagę na to, aby rury i łączenia nie wypadały z grubości stropów i ścian.

Related posts

Leave a Comment