Prawidłowe wykonanie instalacji kanalizacyjnej cz.2

Prawidłowe wykonanie instalacji kanalizacyjnej cz.2

Prawidłowo wykonana grawitacyjna instalacja kanalizacyjna może sprawnie funkcjonować przez lata. Na które jej elementy należy zwrócić szczególną uwagę?

Rozmieszczenie i parametry podejść

Średnica rur tworzących podejście jest zależna od tego, jaka ilość ścieków będzie tamtędy przepływać. A na to z kolej wpływa rodzaj przyborów kanalizacyjnych, jakie są przyłączone do podejścia. Należy także przyjąć na logikę, że im dalsza część instalacji, tym więcej ścieków będzie tamtędy spływać. Dlatego średnice rur położonych bliżej odpływu powinny być większe niż średnice wcześniejszych odcinków instalacji. Trzeba jednak pamiętać, żeby nie przesadzać, ponieważ podejście o średnicy 100mm jest zazwyczaj wystarczające dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Warto także ograniczyć ilość poziomych odcinków instalacji. Im więcej poziomu, tym bardziej skomplikowany będzie odpływ ścieków.

Zasady montażu syfonów

Głównym zadaniem syfonów jest ochrona przed przedostawaniem się substancji gazowych z kanalizacji do pomieszczeń mieszkalnych. Warto zaznaczyć, że syfon zawsze powinien się znajdować w miejscu łatwo dostępnym, ponieważ raz na jakiś czas trzeba go oczyścić z nagromadzonych zanieczyszczeń. Przykładem na to są na przykład otwory rewizyjne znajdujące się w obudowie wanny. Należy zapewnić łatwy demontaż pokrywy takiego otworu. Dobrym pomysłem jest umieszczenie w syfonie dodatkowo sitka wychwytującego większe zanieczyszczenia, aby syfon rzadziej się zapychał.

Montaż wpustów podłogowych i podwórzowych

Wpusty podłogowe najczęściej stosowane są w pomieszczeniach, gdzie podłogę łatwo można wyczyścić. Są to na przykład: łazienka, pralnia, garaż, kotłownie. Natomiast na zewnątrz domu wpusty podwórzowe mają za zadanie głównie odwadnianie tarasy, podwórza oraz podjazdów. Na dole wpustu podwórzowego powinien się znaleźć osadnik, który skutecznie zatrzyma liście, piasek i inne zanieczyszczenia, wraz z deszczówką. Syfon wpustu podwórzowego może być oddalony od wpustu i znajdować się równie dobrze na terenie budynku. To zapobiegnie zamarzaniu wody w środku syfonu.

Related posts

Leave a Comment