Prawidłowe wykonanie instalacji kanalizacyjnej cz.3

Prawidłowe wykonanie instalacji kanalizacyjnej cz.3

Prawidłowo wykonana instalacja kanalizacyjna powinna być niezawodna i skutecznie odprowadzać z naszego domu ścieki sanitarne wraz z zawartymi w nich zanieczyszczeniami. Aby jednak tak się stało, należy pamiętać, aby wszystkie elementy zamontować i połączyć fachowo, zgodnie z zaleceniami ekspertów.

Montaż pionów kanalizacyjnych

Funkcją pionów kanalizacyjnych jest zbieranie ścieków spływających podejściami z przyborów sanitarnych. Pion kanalizacyjny, w przeciwieństwie do innych elementów instalacji, powinien mieć jednakową średnicę na całej swojej długości. Przyjmuje się, że powinno to być około 100mm. Wszystkie piony kanalizacyjne należy wyprowadzić bezpośrednio na dach, a nawet ponad jego poziom. Zabezpiecza to piony kanalizacyjne na przykład przed zasypaniem przez śnieg. Na końcu ujścia pionu powinna znajdować się tzw. wywiewka, gdzie uchodzą gazy kanalizacyjne. Oprócz tego wywiewka pełni także inną funkcję, jaką jest zapobieganie wysysania wody z syfonów. W dolnej części pionów powinno się umieścić czyszczaki, czyli elementy odpowiadające za łatwy dostęp do instalacji w razie awarii lub zanieczyszczenia, swego rodzaju otwory rewizyjne. Muszą być one szczelnie zakryte. W tym celu zazwyczaj stosuje się gumowe uszczelki. Prawidłowo poprowadzone piony kanalizacyjne powinny być umieszczone w szachtach, czyli kanałach instalacyjnych. Szachty to nic innego jak bruzdy znajdujące się w ścianach. Dla uzyskania lepszego efektu estetycznego można je dodatkowo osłonić płytą gipsowo-kartonową.

Szachtów pod żadnym pozorem nie wolno zamurowywać, gdyż przepływ odpadów przez nie musi być zupełnie swobodny. Jedyne, co możemy zrobić to osłonić je warstwą tynku na siatce. Zwykle jednak, jeżeli są zlokalizowane w pomieszczeniach nie przeznaczonych jako część mieszkalna, można je poprowadzić zupełnie na zewnątrz ściany. Dodatkowo, jeżeli zamontujemy haczyki podtrzymujące, całość konstrukcji będzie stabilniejsza. Jeżeli chcemy wytłumić odgłosy odpływu, także i w tym przypadku warto sięgnąć po wełnę mineralną.

Related posts

Leave a Comment