Wady i zalety systemu powietrznego pompy ciepła

Wady i zalety systemu powietrznego pompy ciepła

Dużo mówi się obecnie o pompach ciepła korzystających z energii geotermalnej. Jest to jednak rozwiązanie, które wymaga obszernej instalacji, gdyż poprawna konstrukcja powinna zawierać zarówno źródło dolne energii, jak i źródło górne. Jeżeli jednak funkcja grzewcza jest naszym głównym zamierzeniem, to wówczas możemy zdecydować się na inną metodę pobierania ciepła, instalacje systemu powietrznego pompy ciepła.

Na czym to polega?

W systemie powietrznym instalacji pompy ciepła nieobecne jest źródło dolne, którym w przypadku tradycyjnego systemu jest sonda pionowa albo kolektor poziomy znajdujące się poniżej poziomu gruntu. W przypadku pobierania energii cieplnej z powietrza oszczczędzamy więc na elementach takich jak rury, czy u-kształtka wypełniona roztworem solanki, który jest głównym przekaźnikiem ciepła. Ciepło z powietrza jest bezpośredino przetwarzane przez sprężarkę i wędruje do dalszego obiegu, np. do systemu ogrzewania podłogowego, albo jest wykorzystywane do uzyskania ciepłej wody użytkowej (CWU).

Minusy systemu powietrznego

Wśród najważniejszych wymienia się uwarunkowania klimatyczne naszego kraju. Mówi się, że system taki ma największą efektywność w krajach, gdzie lato trwa długo, a temperatura zabranego przez pompę powietrza jest znacznie wyższa niż u nas, w Polsce. Nie jest to do końca prawda, ponieważ ilość ciepła zebranego przez pompę kumuluje się i w zupełności wystarcza do ogrzewania budynków nawet w krajach takich jak Szwecja, gdzie pompy powietrze-woda są powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Faktem jest jednak spadek sprawności pompy ciepła w okresach bardzo mroźnych, kiedy jej działanie wymaga wsparcia przez zastosowanie dodatkowego źródła ciepła dla dogrzania otoczenia, jak tradycyjne instalacje ogrzewania centralnego, czy kotły olejowe.

Plusy systemu powietrznego

Na pierwszym miejscu znajdują się tu oczywiście koszty instalacji, które mogą być nawet o połowę mniejsze niż przy tradycyjnym obiegu z sondą gruntową. Zaoszczędzimy także na odwiertach, które także są kosztowne. Do tego jeszcze dochodzą opłaty za wstępne badania geodezyjne, których także nie musimy uiszczać, bo nie będą nam potrzebne. Dodatkową zaletą instalacji systemu powietrznego jest to, że możemy bez ograniczeń korzystać z powierzchni gruntu dookoła naszego domu i nie musimy zostawiać żadnego poletka, gdzie będzie przeprowadzona instalacja źródła dolnego. To także idealne rozwiązanie dla osób, których działka nie obejmuje dużego metrażu gruntu wokół budynku mieszkalnego.

Related posts

Leave a Comment