Geodeci

Geodeci

Świadczymy usługi geodezyjne w zakresie inwentaryzacji elewacji budynków, podziałów, scalania i rozgraniczania nieruchomości, pomiarów szybów windowych oraz pomiarów powykonawczych budynków i sieci. Opracowujemy mapy do celów projektowych, dokonujemy pomiarów wysokości budynków oraz wyznaczamy granice nieruchomości. Wolimy trzy razy sprawdzić niż raz nie dopatrzeć, dlatego też większość nowych klientów trafia do nas z polecenia osób, dla których mieliśmy okazję pracować. Firma Geo-Proj z Wrocławia wykonuje [przeczytaj tekst]

Read More